Voor fondsen

Net als jullie hebben we maar één doel: Initiatiefnemers helpen om hun groene of sociale initiatief tot een succes maken, door er geld, materialen en mensen aan te koppelen. Wij doen dat met crowdfunding. Jullie met een financiële bijdrage. Door onze krachten te bundelen bereiken we nog meer mensen. En maken we nog meer impact.

Wij wensen iedereen een matchfundingregeling op maat, zoals Versterk je buurt van het VSBfonds. We werkten al samen met met o.a. Stichting DOEN, Fonds Sluyterman van Loo, RCOAK en Fonds1818.

Matchfunding is het bijdragen aan een crowdfundingcampagne door een fonds of subsidie. Hierbij ‘matcht’ de geldverstrekker vaak (een deel van) het bedrag dat de initiatiefnemer zelf inzamelt.

Voor je Buurt heeft ruime ervaring met matchfunding en geeft advies over de juiste aanpak en voorwaarden. We kunnen passende initiatieven voorleggen en beoordelen, het bedrag op de teller van de campagne zetten en de financiële administratie afhandelen. Daarnaast rapporteren we over de gemaakte impact.

Een portal is een eigen plek op ons platform met ruimte voor informatie, links, logo’s en foto’s van jullie organisatie. Het is een verzamelplek waar alle campagnes uit jullie regio gemakkelijk gevonden kunnen worden. Zichtbaar, duidelijk, inspirerend en overzichtelijk. De ideale plek om de impact in jullie regio te tonen.

Voor je Buurt heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van crowdfundingcampagnes. Alle initiatieven krijgen een online intake, waarin op een laagdrempelige manier wordt uitgelegd hoe ze van hun campagne een succes kunnen maken. We geven feedback op de campagnepagina en op het campagneplan. Zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de campagne worden daarnaast op vaste momenten tips en begeleiding gegeven. Ook zijn we telefonisch en per e-mail bereikbaar voor (technische) vragen.

Het doel van de workshop ‘crowdfunden & campagne voeren’ is om deelnemers handvatten te geven voor een succesvolle crowdfundingcampagne. In deze interactieve workshop gaan we aan de slag met opdrachten, zoals het schrijven van een pitch en het bedenken van beloningen.

Het doel van een inspiratiesessie is om mensen te laten zien wat crowdfunden kan betekenen voor hun initiatief. We vertellen over hoe je een geschikt project kiest en wat de kracht is van crowdfunden.

Tooltik en inspiratiesessie voor professionals die te maken krijgen met buurtinitiatieven. Hoe kunnen zij initiatieven enthousiasmeren en doorsturen om een crowdfundingcampagne te starten?

Waarom onze aanpak werkt

Met ruim 10 jaar ervaring weten we goed wat werkt en waarom onze aanpak succesvol is.

Civic Crowdfunding experts
Wij weten alles over crowdfunding voor maatschappelijke en groene projecten en het versterken van lokale buurtinitiatieven.

Bewezen programma’s en techniek
We werken ruim 10 jaar aan succesvolle programma’s, met geteste formats en de beste techniek.

Programma’s op maat
Van strategie tot uitvoer, wij zorgen voor het juiste programma dat aansluit bij de wensen en doelen van onze partners. Van strategisch advies tot administratieve afhandeling.

Persoonlijk en betrokken team
We hebben persoonlijke aandacht en hart voor de zaak.

Voor je Buurt

Voor je Buurt is expert in het financieren en activeren van communities rond
maatschappelijke initiatieven. Daarvoor adviseert Voor je Buurt sinds 2013 gemeenten,
provincies en fondsen bij het slim inzetten van subsidie en begeleidt initiatiefnemers bij het
opzetten van een campagne. Campagne voeren zien wij als kans om meer betrokkenheid,
financiering en impact te realiseren. Dit zorgt voor een actief betrokken community die een
initiatief bezoekt, eraan meehelpt, het verder verspreidt en/of actief volgt. We maken daarbij
gebruik van de slimme platforms van onze vaste techniekpartner GoodUp. Met onze
begeleiding zijn ruim 2500 initiatieven gerealiseerd, met donaties van 110.000 supporters is
tot nu toe 8,5 miljoen euro opgehaald.

Werk met initiatieven aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Lokale initiatieven versterken buurten, dorpen en steden en spelen een belangrijke rol bij het
oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken. Zo kan een stadstuin een buurt
socialer, biodiverser en klimaatbestendiger maken. Of kan een sociaal restaurant zorgen
voor verbinding in de wijk. Bijvoorbeeld doordat ouderen en buurtbewoners er elkaar
ontmoeten of doordat vluchtelingen er Nederlands leren en er werkervaring opdoen. We
besteden veel aandacht aan onderzoek naar de potentie van crowdfunding in allerlei
verschillende contexten. Het platform Voor je Buurt sluit direct aan op de opgaven die
passen bij een terugtredende overheid, een sterker wordend zelforganiserend vermogen van
de samenleving en een toenemende behoefte aan sociale binding.

De hoofdactiviteiten van Voor je Buurt zijn:

Met ruim 10 jaar ervaring weten we goed wat werkt en waarom onze aanpak succesvol is.

Ontwerpen en uitvoeren van initiatievenprogramma’s voor een groot aantal partners.

Administratie en afhandeling van crowdfundingcampagnes en subsidiegelden.

Adviseren van organisaties bij het ontwerpen en uitvoeren van eigen initiatievenprogramma’s en/of matchfundingregelingen.

Matchen van crowdfundinginitiatieven met samenwerkingspartners voor matchfunding.

Begeleiding van initiatiefnemers bij het opzetten en uitvoeren van een crowdfundingcampagne.

Training van initiatiefnemers, wijkprofessionals en andere relevante functiegroepen.