Voor bedrijven

Natuurlijk heeft jouw bedrijf ook maatschappelijke doelstellingen. Ook jouw organisatie zet zich in voor een betere wereld. Maar hoe maak je dat concreet, zichtbaar en meetbaar? Hoe laat je zien welke impact je met jouw klanten en jouw collega’s maakt? 

Voor je Buurt zet zich al 10 jaar in voor een groene en sociale samenleving en kan je hierbij helpen. Met behulp van crowdfunding brengen we initiatiefnemers op een effectieve manier in contact met hun netwerk. Jouw organisatie kan hier ook een wezenlijke rol in spelen. Help deze initiatiefnemers op een eigen platform in de look & feel van je organisatie of verbind je naam aan Crowdfunding Voor je Buurt of Crowdfunding voor Natuur. Zullen we samen meer impact maken?

Matchfunding is het bijdragen aan een crowdfundingcampagne door een fonds, subsidie of organisatiebudget. Jullie ‘matchen’ dus (een deel van) het bedrag dat de initiatiefnemer zelf inzamelt. Voor je Buurt heeft ruime ervaring met matchfunding en geeft advies over de juiste aanpak en voorwaarden. We kunnen passende initiatieven voorleggen en beoordelen, het bedrag op de teller van de campagne zetten en de financiële administratie afhandelen. Daarnaast rapporteren we over de gemaakte impact, zodat jullie in je doelgroep concrete resultaten kunnen delen en jullie presence in de markt kunnen vergroten.

Heb je liever een eigen plek op het internet waar alle initiatieven die jullie organisatie mede mogelijk heeft gemaakt worden getoond? Kies dan voor een eigen platform en laat de wereld zien hoe jullie je maatschappelijke verantwoordelijkheid vormgeven. Wij verzorgen de techniek en helpen jullie initiatiefnemers bij het voeren van een succesvolle campagne.

Een portal is jullie eigen plek op één van onze platforms Crowdfunding voor Je Buurt of Crowdfunding Voor Natuur. Hier kun je de bezoeker informeren over jullie organisatie en de reden waarom jullie initiatieven ondersteunen. Uiteraard in jullie eigen huisstijl en met jullie logo. Hier kunnen alle campagnes van jullie organisatie makkelijk worden gevonden. Zichtbaar. Duidelijk. Inspirerend. Overzichtelijk. De ideale plek om de impact in jullie regio te tonen.

We inventariseren jullie behoefte en samen gaan we op zoek naar de beste manier om initiatieven te bereiken die bij jullie doelstellingen passen. Een eenmalige actie. Een evenement. Een structurele aanpak in de vorm van een samenwerking met één van onze platforms of een platform in jullie eigen huisstijl. Jullie brengen de lokale kennis en het zakelijke netwerk in. Wij ons partnernetwerk, fondsen en 10 jaar ervaring op het gebied van crowdfunding en het creëren van netwerken.

Onze werkwijze

Voor je Buurt is expert in het financieren en activeren van netwerken rond maatschappelijke initiatieven. Daarvoor adviseert Voor je Buurt sinds 2013 overheden, bedrijven en fondsen bij het slim inzetten van crowdfunding en subsidies. We begeleiden onze partners bij het inrichten van programma’s en initiatiefnemers bij het opzetten van hun campagne. Campagne voeren zien wij als kans om meer betrokkenheid, financiering en impact te realiseren. Dit zorgt voor een actief betrokken community die een initiatief bezoekt, eraan meehelpt, het verder verspreidt en/of actief volgt. We maken daarbij gebruik van de slimme platforms van onze vaste techniekpartner GoodUp. Met onze begeleiding zijn meer dan 4600 initiatieven gerealiseerd, met donaties van ruim 296.000 supporters is tot nu toe meer dan 18,5 miljoen euro opgehaald.

Werk met initiatieven aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

Lokale initiatieven versterken buurten, dorpen en steden en spelen een belangrijke rol bij het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken. Zo kan een stadstuin een buurt socialer, biodiverser en klimaatbestendiger maken. Of kan een sociaal restaurant zorgen voor verbinding in de wijk. Bijvoorbeeld doordat ouderen en buurtbewoners er elkaar ontmoeten of doordat vluchtelingen er Nederlands leren en er werkervaring opdoen. We besteden veel aandacht aan onderzoek naar de potentie van crowdfunding in allerlei verschillende contexten. Het platform Voor je Buurt sluit direct aan op de opgaven die passen bij een terugtredende overheid, een sterker wordend zelforganiserend vermogen van de samenleving en een toenemende behoefte aan sociale binding.

De hoofdactiviteiten van Voor je Buurt zijn:

Ontwerpen en uitvoeren van initiatievenprogramma’s voor een groot aantal partners

Administratie en afhandeling van crowdfundingcampagnes en subsidiegelden

Adviseren van organisaties bij het ontwerpen en uitvoeren van eigen initiatievenprogramma’s en/of matchfundingregelingen

Matchen van crowdfundinginitiatieven met samenwerkingspartners voor matchfunding

Begeleiding van initiatiefnemers bij het opzetten en uitvoeren van een crowdfundingcampagne

Training van initiatiefnemers, wijkprofessionals en andere relevante functiegroepen