Over ons

Voor je Buurt is expert op het gebied van crowdfunding voor lokale maatschappelijke en groene initiatieven. Voor je Buurt werkt samen met en adviseert lokale overheden, fondsen en bedrijven om crowdfunding op lokaal niveau succesvol in te zetten. Zo werken we samen aan sociale en groene buurten.

In onze programma’s begeleiden we initiatieven bij het opzetten van een campagne waarin ze zelf het heft in eigen handen nemen om geld, mensen of hulp te vinden wanneer ze iets willen veranderen in hun buurt, dorp of stad. Via onze platforms en samen met een lokaal netwerk.

Kernwaarden

Onze missie is om iedereen in staat stellen
om samen in actie te komen om een lokaal maatschappelijk of groen buurtinitiatief te realiseren.

Oprecht: We laten zien wie we zijn, zeggen wat we denken en doen wat we beloven

Ondernemend: We nemen initiatief, maken het verschil en krijgen ideeën van de grond

Enthousiast: We moedigen aan en zijn positief

Betrokken: We hebben persoonlijke aandacht en hart voor de zaak

Ontstaan van Voor je Buurt

Kennisland heeft Voor je Buurt in 2012 opgestart als pilotproject, samen met Netwerk Democratie en andere partners. Het platform ‘Voor je Buurt’ werd in 2013 gelanceerd en binnen Kennisland succesvol opgebouwd. Crowdfunding bleek toen een succesvol middel te zijn in de culturele sector. Om crowdfunding en campagne voeren ook aan te kunnen bieden aan iedereen met een maatschappelijk idee, is het pilotproject Voor je Buurt gestart. Deze pilot bleek een succes, vele succesvolle crowdfundingcampagnes voor maatschappelijke initiatieven werden gevoerd op het platform.

Wereldwijd waren we een van de eerste platforms die zich specialiseerde in crowdfunding voor lokaal, maatschappelijk initiatief.

Voor je Buurt is, samen met haar technologiepartner GoodUp, nationaal en internationaal toonaangevende aanjager van nieuwe vormen van burger- en overheidsparticipatie.

Sinds 1 januari 2015 staat Stichting Voor je Buurt op eigen benen. Sinds 2017 werken we voor onze platforms samen met onze technologiepartner GoodUp. Voor je Buurt is een stichting met 7 medewerkers. De stichting heeft geen winstoogmerk en ontvangt ook geen structurele subsidies.

Inmiddels werken we met diverse overheden, fondsen en bedrijven samen aan programma’s en platforms. In totaal hebben we 4.603 campagnes begeleid, hebben 296.812 mensen gedoneerd en is er €18.314.990,- opgehaald!

Kracht van lokale initiatieven

We geloven in de kracht van lokale organisaties en buurtbewoners die zelf het heft in handen nemen wanneer ze iets willen veranderen in hun buurt, dorp of stad. Lokale initiatieven leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de grote opgaven van deze tijd, zoals leefbaarheid, klimaatverandering of eenzaamheid. 

Heft in eigen hand

We willen iedereen in staat stellen om samen in actie te komen om een maatschappelijk of groen buurtinitiatief te realiseren. Buurtbewoners kunnen door onze platforms en begeleiding zelf het heft in eigen handen nemen om geld, mensen of hulp te vinden wanneer ze iets willen veranderen in hun buurt, dorp of stad. 

Samenwerking voor groter resultaat

Wij geloven in goede samenwerking met overheden, fondsen, bedrijven en lokale organisaties om ervoor te zorgen dat lokale buurtinitiatieven een stap verder komen. Wij geven advies en zetten platforms en programma’s op die goed aansluiten bij de wensen en missie van onze opdrachtgevers. 

Crowdfunding strategisch inzetten

Crowdfunding gaat over meer dan het inzamelen van geld, materiaal of hulp. Het gaat om het vertellen van een verhaal en het inzetten en vergroten van het netwerk van initiatieven. In onze programma’s bieden we advies voor de juiste strategie en werkwijze om crowdfunding en matchfunding in te zetten om lokale maatschappelijke initiatieven te laten slagen. 

Onze Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht controleert en adviseert het bestuur van Voor je Buurt. Zij zetten hun tijd, netwerk en expertise in om bij te dragen aan de missie van Voor je Buurt.

Sandra Hofstede

Sandra Hofstede

Managing partner Kirkman company.

Thijs van Excel

Thijs van Excel

Adviseur Sociale Innovatie.

Jetse Sprey

Jetse Sprey

Partner Versteeg Wigman Sprey Advocaten.

Dennis Maas

Dennis Maas

CFO Smit & Zoon.