Voor overheden

Burgers weten zelf heel goed hoe zij hun buurt socialer of groener kunnen maken. Ze hebben soms alleen een extra zetje in de rug nodig. Dat zetje kunnen wij ze geven door te helpen het benodigde geld, de materialen en het netwerk te mobiliseren. Samen met gemeenten en provincies kunnen we dit succesvol faciliteren, en dat doen we al op verschillende plekken!

Wij wensen iedereen een Voor je Stadsie, Voor Apeldoorn of Samen voor Elkaar, zodat elk initiatief op eigen kracht impact kan maken. Hoe draagt jouw organisatie bij aan het succes van de lokale initiatieven?

We inventariseren jullie behoefte en die van jullie burgers. Samen gaan we op zoek naar een vorm van ondersteuning die aansluit bij jullie burgers. Met jullie kennis van de lokale context en regelingen en onze jarenlange ervaring op het gebied van crowdfunding creëren we samen een lokale aanpak die werkt.

Een portal is een eigen plek op ons platform met ruimte voor informatie, links, logo’s en foto’s van jullie gemeente of provincie. Het is een verzamelplek waar alle campagnes uit jullie regio gemakkelijk gevonden kunnen worden. Zichtbaar, duidelijk, inspirerend en overzichtelijk. De ideale plek om de impact in jullie regio te tonen.

Heb je liever een eigen plek op het internet waar alle initiatieven in jouw gemeente of provincie worden getoond? Kies dan voor een eigen platform. Wij zorgen ervoor dat alle techniek werkt en dat we het platform opmaken in jullie huisstijl. Toon de burgers het initiatief in jullie regio en inspireer anderen om zelf aan de slag te gaan!

Bij matchfunding draagt een gemeente, provincie of fonds gericht bij aan een crowdfundcampagne. Hierbij ‘matcht’ de geldverstrekker vaak (een deel van) het bedrag dat de initiatiefnemer zelf inzamelt. Voor je Buurt heeft ruime ervaring met matchfunding en geeft advies over de juiste aanpak en voorwaarden. We kunnen passende initiatieven voorleggen en beoordelen, gematchte bedragen zichtbaar maken in de campagne en de financiële administratie afhandelen. Daarnaast rapporteren we over de gemaakte impact.

Voor je Buurt heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van crowdfundingcampagnes. Alle initiatiefnemers krijgen een online intake, waarin op een laagdrempelige manier wordt uitgelegd hoe crowdfunding werkt en hoe ze van hun campagne een succes kunnen maken. We geven feedback op de campagnepagina en op het campagneplan. Zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de campagne worden daarnaast op vaste momenten tips en begeleiding gegeven. Ook zijn we telefonisch en per e-mail bereikbaar voor alle (technische) vragen.

Lokale netwerken zijn cruciaal voor duurzaam succes van initiatieven. Daarom mobiliseren we samen de belangrijkste lokale spelers. We verzorgen inspiratiesessies en workshops om professionals bekend te maken met crowdfunding. Elke buurtprofessional heeft straks zijn eigen ’toolkit’ en de juiste vaardigheden om initiatieven te enthousiasmeren, te ondersteunen bij een campagne of door te sturen naar het platform om een campagne te starten.

De hoofdactiviteiten van Voor je Buurt zijn:

Ontwerpen en uitvoeren van initiatievenprogramma’s voor een groot aantal partners

Administratie en afhandeling van crowdfundingcampagnes en subsidiegelden

Adviseren van organisaties bij het ontwerpen en uitvoeren van eigen initiatievenprogramma’s en/of matchfundingregelingen

Matchen van crowdfundinginitiatieven met samenwerkingspartners voor matchfunding

Begeleiding van initiatiefnemers bij het opzetten en uitvoeren van een crowdfundingcampagne

Training van initiatiefnemers, wijkprofessionals en andere relevante functiegroepen

Onze werkwijze

Voor je Buurt is expert in het financieren en activeren van communities rond maatschappelijke initiatieven. Daarvoor adviseert Voor je Buurt sinds 2013 gemeenten, provincies en fondsen bij het slim inzetten van subsidie en begeleidt het initiatiefnemers bij het opzetten van een campagne. Campagne voeren zien wij als kans om meer betrokkenheid, financiering en impact te realiseren. Dit zorgt voor een actief betrokken community die een initiatief bezoekt, eraan meehelpt, het verder verspreidt en/of actief volgt. We maken daarbij gebruik van de slimme platforms van onze vaste techniekpartner GoodUp. Met onze begeleiding zijn ruim 2500 initiatieven gerealiseerd, met donaties van 110.000 supporters is tot nu toe 8,5 miljoen euro opgehaald.

Werk met initiatieven aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

Lokale initiatieven versterken buurten, dorpen en steden en spelen een belangrijke rol bij het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken. Zo kan een stadstuin een buurt socialer, biodiverser en klimaatbestendiger maken en een sociaal restaurant zorgen voor verbinding in de wijk. Bijvoorbeeld doordat ouderen en buurtbewoners er elkaar ontmoeten of doordat vluchtelingen er Nederlands leren en er werkervaring opdoen. We besteden veel aandacht aan onderzoek naar de potentie van crowdfunding in allerlei verschillende contexten. Het platform Voor je Buurt sluit direct aan op de opgaven die passen bij een terugtredende overheid, maatschappelijke zelforganisatie, krachtige lokale gemeenschappen en een toenemende behoefte aan sociale binding.