Privacyverklaring

We delen graag. Maar niet als het om jouw persoonlijke gegevens gaat! Wij zijn toegewijd aan het beschermen van jouw privacy en wij zullen er alles aan doen om je persoonlijke gegevens ook echt privé te houden. Wij leggen je graag uit wat wij wél met jouw persoonsgegevens doen, waarom wij dat doen en hoe wij jouw gegevens beschermen. Persoonsgegevens zijn die gegevens die iets zeggen over jou en waarmee jij kan worden geïdentificeerd. Welke gegevens wij verwerken lees je hieronder in de Privacy Verklaring, daarin vind je ook meer informatie over ons Cookie Beleid.

Wij gebruiken je persoonsgegevens als je gebruikmaakt van een platform dat door ons wordt geëxploiteerd, wanneer je gegevens registreert via het platform of als je onze diensten afneemt.

Onze contactgegevens zijn:
Stichting Voor je Buurt
Stadstuin Kaaphoorn Nr. 4.10
Kaap Hoorndreef 66
3563 AW Utrecht

info@voorjebuurt.nl
voorjebuurt.nl
+3120 33 77 055

De privacyverklaring

De Privacyverklaring van Stichting Voor je Buurt (hierna: ‘Voor je Buurt’) is van toepassing op alle persoonsgegevens die Voor je Buurt verwerkt in het kader van het platform voorjebuurt.nl en alle andere sites en subdomeinen die door Voor je Buurt worden beheerd en/of geëxploiteerd (de ‘Privacyverklaring’).

Voor je Buurt maakt voor haar dienstverlening gebruik van het do good Software as a Service platform van GoodUp B.V.. Persoonsgegevens die je via het online platform met ons deelt worden ook verwerkt door GoodUp.

De doeleinden en grondslag voor verwerking

Als je gebruik maakt van het platform, word je gevraagd om toestemming te geven voor het verwerken van je persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn nodig om je onze diensten te kunnen leveren en om het platform zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. In veel gevallen is dat ook nodig om de overeenkomst tussen jou en Voor je Buurt, dan wel tussen jou en de Initiatiefnemer of Supporter te kunnen uitvoeren. Ook hebben wij in sommige gevallen een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te verwerken of zijn wij verplicht dit te doen op basis van de wet. Daarnaast doen wij doorlopend onderzoek naar het gebruik van onze platformen. Daarbij worden de data overigens altijd geanonimiseerd.

Welke persoonsgegevens hebben we van je nodig?

We hebben nooit veel persoonsgegevens van je nodig. Afhankelijk van waar je onze platformen voor gebruikt, zijn er verschillende gegevens noodzakelijk. Het meeste moeten we van je weten als je een project wilt starten. Je moet dan ook een account aanmaken. Kom je een donatie doen, dan kan dat in principe volledig anoniem, en is het aanmaken van een account niet nodig. Besef wel dat de Initiatiefnemer van het Initiatief dat je steunt, je dan niet op de hoogte kan houden en je geen beloning kunt ontvangen. Heb je wel een account, dan kun je er nog voor kiezen om je naam te verbergen in de lijst van donateurs die op de website is te vinden. Als je een account aanmaakt, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Basis persoonsgegevens zoals voor- en achternaam en e-mailadres, zodat we je netjes kunnen aanspreken zoals jij dat wenst. Deze gegevens maken het mogelijk dat je kunt inloggen op het platform. Alleen je naam wordt zichtbaar op het platform, zodat andere gebruikers op het platform kunnen zien wie je bent. 
 • Als je een Initiatief aanmeldt vragen we ook om je telefoonnummer achter te laten. Zo kunnen we je bereiken voor een telefonische intake of bij vragen.
 • Wachtwoord – deze wordt gecodeerd opgeslagen zodat jij de enige bent die het wachtwoord weet. Alleen jij en niemand anders. Zelfs wij niet.
 • Profielgegevens – in je profiel kun je optioneel meer informatie over jezelf delen (bijvoorbeeld je informatie over jezelf, je locatie, je profielfoto of je interesses) zodat andere gebruikers kunnen zien wie je bent en zodat wij gerichter Initiatieven en Taken aan je kunnen presenteren die je wellicht interessant vindt. Let op, sommige van deze gegevens zijn gevoelige gegevens (zoals een pasfoto).
 • Technische en gebruikersgegevens zoals locatiegegevens, inlogdatum, registratiedatum en het aantal Initiatieven dat is gestart, donaties die zijn gedaan of uitgevoerde Vrijwilligerstaken. Deze gegevens zijn vooral van belang voor statistische doeleinden en voor het optimaliseren van het gebruik van het platform. Maar ook om je bijvoorbeeld relevante Initiatieven en Activiteiten te kunnen tonen.
 • Als je een Initiatiefnemer bent en je wilt donaties werven via het platform, vul je de bankgegevens in waarop de donaties uitbetaald moeten worden. Deze bankgegevens wordt versleuteld opgeslagen door onze betaaldienstverlener en zijn niet in te zien door ons.
 • Indien je een bijdrage ontvangt van een van onze partners die wij uitbetalen vragen we je om na afloop van de crowdfundingcampagne rekeninggegevens met ons te delen. Nadat wij een bijdrage hebben overgemaakt, verwijderen wij deze gegevens uit onze systemen. Wel blijft je rekeningnummer bewaard in onze financiële administratie en ons rekeningoverzicht.
 • Als je een Initiatiefnemer bent en je wilt donaties werven via het platform, dan hebben we ook de bankgegevens nodig waarop de donaties uitbetaald moeten worden. Bovendien vragen wij je om, als je een Crowdfundingcampagne wilt starten een kopie van identiteitsbewijs te uploaden. De betaaldienstverlener Stripe controleert dan automatisch of de volledige naam op je identiteitsbewijs overeenkomt met de naam die je zelf invult. Net als banken mag Stripe als betaaldienstverlener vragen om je identiteitsbewijs waarop alle gegevens, dus ook je burgerservice nummer en pasfoto zichtbaar zijn. Deze kopie is niet zichtbaar voor Voor je Buurt en wordt na goedkeuring automatisch verwijderd. Deze controle wordt gedaan omdat wij wettelijk verplicht zijn om de Ken je klant, ook wel Know Your Customer, check te doen.

Jouw rechten

Als gebruiker heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Dat vinden wij belangrijk. We maken het zo gemakkelijk mogelijk voor je om je gegevens in te zien, te laten corrigeren en op verzoek te laten verwijderen. Ook heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verwerking.

Op je profielpagina kun je zien welke persoonsgegevens wij van je hebben en heb je de mogelijkheid om alle gegevens te wijzigen en te downloaden. Als je wilt dat je gegevens worden verwijderd dan heb je daar de mogelijkheid toe via je profielpagina. Je kunt dus je eigen account deactiveren. Dan worden je naam en e-mailadres verwijderd. Niet alle data wordt echter automatisch verwijderd, omdat we sommige gegevens (zoals de gedane donaties) nodig hebben voor boekhouding en financiële en fiscale verantwoording. Deze gegevens zijn dan niet meer gekoppeld aan je account of aan je naam.

Je kunt ook altijd contact met ons opnemen via de bovengenoemde contactgegevens. Dan doen wij het voor je.

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, stuur ons dan een mail op bovenstaande e-mailadres. Wij zullen zo snel mogelijk reageren en ons inzetten om je klacht op te lossen. We zijn wettelijk verplicht om je te wijzen op de mogelijkheid om (ook) een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

E-mails

We weten dat je het druk hebt, dus we sturen je alleen een email wanneer jij ons toestemming geeft. Je kunt je voor updates van Initiatieven aan- en afmelden via je profielpagina.

We kunnen je wel een e-mail sturen wanneer jij ons eerst mailt, of wanneer je gebruikmaakt van een onderdeel van het platform waarvoor het nodig is dat we je per e-mail een bevestiging sturen. Hiervoor hebben je toestemming niet nodig.

Delen met anderen

Met uitzondering van gevallen waarin wij een wettelijke verplichting hebben, of wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, zullen wij jouw persoonsgegevens uiteraard nooit aan anderen geven zonder jouw toestemming.

Voor sommige van onze diensten is het echter noodzakelijk dat we (een aantal) van je persoonsgegevens delen met andere mensen of organisaties:

 • Met de Initiatiefnemer van het project dat je via het platform steunt. Die krijgt je naam, e-mailadres en keuze van beloning. Anders zou de initiatiefnemer nooit contact met je kunnen opnemen en ervoor kunnen zorgen dat je de door jouw gekozen beloning krijgt.
 • Met matchingpartners. Organisaties (hoofdzakelijk fondsen en overheden) waar Voor je Buurt een contractrelatie mee heeft en die vanuit een speciale regeling donaties doen aan je project, krijgen in sommige gevallen persoonsgegevens van ons door. Dat gebeurt alleen als het voor de bijdrage of verantwoording van de bijdrage van die matchingpartner noodzakelijk is (bijvoorbeeld omdat die organisatie anders de bijdrage niet rechtstreeks naar je kan overboeken). Persoonsgegevens van Supporters en Fundraisers worden slechts incidenteel met matchingpartners gedeeld, uitsluitend ter controle op juistheid van de binnengekomen donaties.
 • Met onze softwareontwikkelaar GoodUp. De platformen van Voor je Buurt draaien op platformtechnologie van de Amsterdamse sociale onderneming GoodUp. Gegevens die je via het platform met ons deelt, komen ook bij GoodUp terecht.
 • Met het algemene publiek. Op de online pagina’s van de Initiatieven op onze platformen worden bepaalde persoonsgegevens openbaar zichtbaar:
  • Opgegeven voor- en achternaam (bij Supporters is dat in een lijst met alle donateurs, hun gedoneerde bedrag en gekozen beloning – tenzij de Supporter heeft aangegeven dat zijn/haar naam NIET getoond moet worden of er als gast is gedoneerd);
  • Profielfoto.
  • De optionele aanvullende biografie.

Sociale media

We gebruiken sociale mediakanalen zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en Whatsapp om je informatie te bieden. Ook kunnen wij gegevens ontvangen van dergelijke kanalen, maar dit is afhankelijk van je privacy-instellingen op de verschillende sociale mediakanalen. Als wij dan je (persoons)gegevens vastleggen, verwerken we die uiteraard in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Beveiligde betaalomgeving

Wij vinden het heel belangrijk dat jij veilig online kunt doneren. Daarom maken we gebruik van een beveiligde internetomgeving zodra je begint met het betalen van je donatie. Op deze manier krijgen anderen niet de kans om stiekem mee te kijken.

Wij slaan geen betaalgegevens zoals creditcardnummers op. Alle betalingen worden afgehandeld door een betrouwbare Service Payment Provider. Alleen de transactieresultaten worden door ons bewaard. Via SSL (Secure Socket Layers) worden je transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Je herkent de veilige SSL verbinding aan https:// in de adresbalk van je adres.

Hosting en locatie Servers

Onze Platformontwikkelaar GoodUp werkt samen met betrouwbare IT-leveranciers zoals Linode en Tilaa voor het hosten van het platform. Zij zorgen ervoor dat jouw persoonlijke gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) blijven en maken daarover afspraken met hun leveranciers.

Bewaren

De opslagperiode en bewaartermijnen van je persoonsgegevens worden tot een minimum beperkt. Gegevens worden niet langer opgeslagen dan voor het doel noodzakelijk.

Datalekken

Als er, ondanks alle maatregelen die we nemen, toch sprake is van een datalek zullen we je dat zo snel mogelijk (binnen 72 uur) laten weten indien dat lek eventueel ongunstige gevolgen voor je kan hebben. Wij zullen het lek, indien nodig, ook zo snel mogelijk (binnen 72 uur) aan de betreffende toezichthouders melden.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is afgestemd op onze huidige diensten en op het huidige gebruik van en de toekomstige mogelijkheden van het platform. Aanpassingen aan het platform of de diensten kunnen leiden tot wijzigingen in de Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig de Privacyverklaring op onze website te raadplegen. Als we iets aanpassen aan de Privacyverklaring, zullen we dit op de website en/of per e-mail aan je melden.

Cookie beleid

Wij zijn gek op ‘cookies’. Bij de koffie, bij de thee, bij de melk of gewoon zomaar. Het zal je dan ook niet verbazen dat als je ons platform bezoekt wij ook cookies uitdelen. Cookies zijn kleine tijdelijke tekstbestanden voor je computer. We maken gebruik van allerlei cookies zoals functionele, analytische, media, Social Media en tracking cookies.

Door het gebruik van de cookies herkennen we je als je ons platform opnieuw bezoekt en hoef je niet steeds dezelfde informatie opnieuw in te voeren. Het helpt ons ook om te leren hoe je ons platform gebruikt zodat wij continu verbeteren en gebruiksvriendelijker voor je kunnen maken.

Cookies accepteren
Door ons platform te gebruiken worden er enkele functionele cookies geplaatst. Accepteer alle cookies als je de beste ervaring uit het platform wil halen. Je kunt er ook voor kiezen om zelf in te stellen welke cookies je wilt gebruiken. Als je het platform voor de eerste keer bezoekt zie je een cookie melding waarmee je alle cookies kunt accepteren of zelf een selectie kunt maken.

Cookies uitschakelen
Als je zelf een selectie van van je cookies wilt maken kun je dit doen via de cookie pop up. Hierin staat een overzicht van de verschillende cookies met een uitleg waarvoor ze gebruikt worden. Deze cookie instellingen kun je vinden via het menu aan de onderkant van het platform of via je account pagina als je bent ingelogd.

Cookies verwijderen
Let op dat het uitschakelen van cookies bestaande cookies die er al waren niet verwijderd. Je kunt cookies verwijderen via de instellingen van je browser.

Functionele Cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. We onthouden bijvoorbeeld als je al op het platform bent geweest. Je hoeft dan bijvoorbeeld niet steeds je inloggegevens in te vullen.

Analytische Cookies
Met analytische cookies meten wij het bezoek aan ons platform. Zo kunnen wij bepalen welke onderdelen van ons platform het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Ook kunnen wij zo het platform optimaliseren. We gebruiken hiervoor software van derde partijen zoals Google Analytics, Hotjar en VWO.

Media Cookies
Media cookies stellen je in staat om geïntegreerde media in het platform te bekijken zoals bijvoorbeeld Youtube video’s.

Social Media Cookies
Social Media Cookies stellen je in staat om met Facebook een account aan te maken en in te loggen op het platform.

Tracking Cookies
Wij plaatsen op open platforms af en toe ook cookies voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we op je op andere platforms relevantere advertenties tonen die bij je passen. En deze cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk bij te houden welke advertentie je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie krijgt te zien. Voorbeelden van Advertentie Cookies zijn Facebook, Google en Twitter.

Wijzigingen
Wij zullen dit Cookie Beleid af en toe aanpassen, bijvoorbeeld omdat onze platforms of de regels rond cookies wijzigen. De belangrijkste aanpassingen worden hier gepubliceerd. We raden daarom aan deze informatie regelmatig te bekijken. Zo kun je, als er veranderingen zijn, altijd beslissen of je je cookie-instellingen wilt aanpassen.

Voor de cookies die derden partijen (zoals de Social Media partijen waar we mee werken) plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Vragen?

Als je nog vragen of suggesties hebt, aarzel niet en neem contact met ons op!