Waarom we werken met een ‘alles-of-niets’ spelregel

Op elk platform dat Voor je Buurt beheert werken we met bepaalde spelregels voor het voeren van een crowdfundingcampagne. Dit doen we onder andere om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk initiatiefnemers hun campagne succesvol afronden. Op bijna al onze platforms geldt: Als een project minder dan 80% van het doelbedrag haalt binnen de gestelde termijn, dan worden de donaties teruggestort naar de donateurs. We leggen graag uit waarom we met deze spelregel werken.

Meer succesvolle campagnes
Het slagingspercentage van campagnes ligt ruim 30% hoger wanneer het gehele of een minimaal percentage van het doelbedrag moet worden ingezameld om de campagne te laten slagen. Er zijn dus simpelweg meer succesvolle campagnes wanneer de spelregel ‘alles-of-niets’ wordt ingezet, in plaats van dat initiatiefnemers alles mogen houden wat ze ophalen. Dit werd onderzocht en beschreven in de civic crowdfundingsmonitor 2019

Begeleiding bij realistisch doel
Een reden waarom er meer succesvolle campagnes zijn met deze spelregel, is omdat er beter wordt nagedacht over realistische doelstellingen voorafgaand aan de campagne. Een spelregel staat nooit op zichzelf en is altijd onderdeel van onze werkwijze om initiatiefnemers realistische doelen te laten stellen. Dat doen we bijvoorbeeld door voorafgaand aan de campagne in een intakegesprek of workshop mee te denken over een realistisch doelbedrag, de campagneplannen en een campagneduur die past bij de situatie van de initiatiefnemer.

Extra urgentie
De alles-of-niet-spelregel helpt initiatiefnemers ook om voor zichzelf én voor hun donateurs een stukje extra urgentie te creëren en net een extra stap te zetten om het doelbedrag te halen. Er staat immers iets op het spel. Om ze daarbij te helpen, krijgen initiatiefnemers gedurende de looptijd van hun campagne verschillende tips van Voor je Buurt hoe ze hun actie weer op gang kunnen krijgen. Als het niet goed loopt, checken we altijd even in bij de initiatiefnemer en is er de mogelijkheid om even te sparren met een van onze campagnebegeleiders. 

Transparantie richting donateurs
Elke donateur moet er volgens ons op kunnen vertrouwen dat de initiatiefnemer doet wat hij belooft met de donaties. Of de inleg 5 euro is van een buurtbewoner of een paar duizend euro van een fonds of bedrijf. We geloven dat het met minder dan 80% van het doelbedrag niet mogelijk is om te realiseren wat is beloofd aan de donateurs. Tussen de 80% en 99% van het doelbedrag is het vaak met aanpassingen nog wel mogelijk het doel te bereiken. Wanneer dit het geval is, hebben donateurs wel nog de mogelijkheid hun donatie in te trekken als ze het niet eens zijn met de aangepaste plannen. Alle donateurs krijgen dan een alternatief plan van de initiatiefnemer toegestuurd en de donateurs hebben een week de tijd om hun donatie in te trekken. Als na deze week minimaal 75% van het doelbedrag overblijft, dan beschouwen wij de campagne als succesvol en krijgt de initiatiefnemer het bedrag overgemaakt.

Deze ‘alles-of-niets’ spelregel is er daarmee zowel voor de initiatiefnemer als de donateur. In de praktijk zien we dat deze regel goed werkt en helpt voor een succesvolle campagne. Meer weten over onze campagnebegeleiding? Neem dan contact met ons op!