Provincie Gelderland

Bijdragen aan biodiversiteit

Via dit programma worden Gelderlanders gestimuleerd om de biodiversiteit te vergroten in hun leefomgeving. Groene initiatieven uit Gelderland maken kans op een financiële bijdrage aan hun crowdfundingscampagne wanneer deze start via het landelijke platform voor groene initiatieven: Crowdfunding voor Natuur of via Voor Apeldoorn.

Voor je Buurt is onder andere verantwoordelijk voor het begeleiden van de campagnes en het matchen van initiatieven.

Vraag

De provincie Gelderland wil Gelderlanders graag stimuleren om initiatieven te realiseren die bijdragen aan biodiversiteit. Een van de manieren om daar invulling aan te geven, was door het verlenen van subsidie aan Voor je Buurt om een programma met matchfunding voor groene initiatieven uit te voeren. Daarbij werken we aan vraagstukken als:

  • Hoe kunnen we Gelderlanders stimuleren om zelf geld in te zamelen om een project te starten om de biodiversiteit in hun leefomgeving te bevorderen?
  • Hoe kunnen we groene initiatieven waarderen wanneer ze draagvlak uit de samenleving krijgen?
  • Hoe kunnen we initiatieven faciliteren om zelf geld in te zamelen en een succesvolle crowdfundingcampagne te voeren?

Meer weten?
Wil je meer weten over dit programma en de aanpak van Voor je Buurt? Neem dan contact op met Jolien Verrijt via jolien@voorjebuurt.nl of bekijk onze informatie voor overheden.

Informatie voor overheden