Provincie Overijssel

Samen voor Elkaar

Samen voor Elkaar stimuleert Overijsselaars om initiatieven te realiseren voor een fijne leefomgeving. Samen zorgen zij voor een socialer, mooier, vitaler, duurzamer of inclusiever Overijssel. Dit is de plek voor Overijsselse initiatiefnemers om zichtbaar te worden, financiering te vinden, individuele begeleiding te krijgen en in contact te komen met adviseurs en financiers.

Voor je Buurt heeft het platform en programma in opdracht van de provincie Overijssel ontwikkeld en is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van het platform en de begeleiding van campagnes.

Vraag

Het stimuleren van Overijsselaars om een fijne leefomgeving te realiseren, is belangrijk voor de provincie Overijssel. De afdeling Sociale Kwaliteit van de provincie werkt daarom onder andere met initiatievencoaches en subsidieregelingen. Daarnaast werkt Voor je Buurt in opdracht van de provincie aan het platform en programma Samen voor Elkaar. Hiermee wordt invulling gegeven aan de volgende vraagstukken:

  • Hoe kunnen Overijsselse initiatieven nog beter zichtbaar en vindbaar worden?
  • Hoe kunnen maatschappelijke initiatieven met draagvlak uit de samenleving worden gewaardeerd?
  • Hoe kunnen we initiatieven faciliteren om zelf geld in te zamelen en financieel duurzamer te worden?

Meer weten?
Wil je meer weten over dit programma en de aanpak van Voor je Buurt? Neem dan contact op met Jolien Verrijt via jolien@voorjebuurt.nl of bekijk onze informatie voor overheden.

Informatie voor overheden